Till toppen av sidan
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.
Nav
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.

Nyheter

Läs mer om våra senaste produkter och erbjudanden.

Våra nyheter

Kvalité och miljö

Kvalitetspolicy

Vi skall uppfylla våra kunders förväntningar genom personligt engagemang och genom att alltid följa och ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.

Miljöpolicy

 1. MK-Produkter skall klara eller överträffa krav i lagar och förordningar.
 2. Då så är tekniskt och ekonomiskt möjligt väljer vi service, distribution och metoder som är skonsamma mot miljön.
 3. Våra produkter har goda miljöegenskaper, och fortsätter att utvecklas mot ännu bättre.
 4. Vi marknadsför även produkter enbart avsedda att minimera våra kunders miljöpåverkan.
 5. Företagets medarbetare är involverade i miljöarbetet och utbildas regelbundet.
 6. För att uppfylla vår Miljöpolicy, arbetar vi med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter. Ständig förbättring uppnås genom löpande uppföljning av våra fastställda miljömål.

Producentansvar

MK-Produkter är medlemmar i FTI och Elkretsen.

Exempel på hur vi arbetar med miljöfrågor

 • Vi marknadsför produkter, t.ex. bandskimmer, som ger skärvätskorna ett längre liv, och därmed minskad åtgång och miljöbelastning.
 • Vi tillhandahåller några olika förpackningsstorlekar för våra skärvätskor, så att våra kunder kan välja tillräckligt stora, eller små, kvantiteter, t.ex. större kunder kan välja IBC (som kan återanvändas) i stället för fat (som ofta går till metallskrot).
 • Vi säljer vaccumindunstare, som kan reducera destruktionsmängderna av använda skärvätskor eller tvättvatten, och ger möjligheten att återanvända vattnet i processen.
 • Våra tryckluftsmaskiner är av industrikvalitet, och har lång livslängd samt är möjliga att underhålla och reparera. Flertalet går dessutom att få i smörjfritt utförande.
 • Många av våra tryckluftsmaskiner kan utrustas med utsug, vilket ger användaren en renare arbetsmiljö.

Våra certifikat

Nedan finns kopior av vår certifikat för kvalitet och miljö.

Förbättringsförslag/synpunkter från kunder

Välkommen att lämna dina förbättringsförslag eller andra synpunkter till oss.

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna