Till toppen av sidan
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.
Nav
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.

Nyheter

Läs mer om våra senaste produkter och erbjudanden.

Våra nyheter

Isotap 40 MB

Isotap 40 MB hör till en serie oljor som baseras på modifierade vegetabiliebaserade råvaror och är lämplig för en rad olika applikationer. Isotap används som rak olja och är ej vattenlöslig.

Isotap 40 MB innehåller noggrant utvalda och matchade klor-fria EP additiv och är synnerligen koppar-inaktiv.

  • Isotap 40 MB är > 90 % biologiskt nedbrytbar enligt CEC-L-33-T-82
  • Isotap 40 MB har extremt låg avdunstning
  • Isotap 40 MB har lång hållbarhet med låg-dim karaktäristik, vilket uppnås genom att använda
  • friskärande och lågdimavgivande additiv.
  • Isotap 40 MB är hudanpassad
  • Isotap 40 MB är oxidationsstabil
Egenskaper Enhet Värde DIN-test
Densitet vid 15 oC kg/m3 914 51 757
Färg 0,5 ISO 2049
Viskositet    vid 20 oC mm2/s 91 51 562
                   vid 40 oC mm2/s 40 51 562
Flampunkt oC 222 ISO 2592
Neutralisationstal mgKOH/g 0,9 51 558
Förtvålningstal mgKOH/g 171 51 559
Korrosiv effekt på koppar  grad av korr. 1-100 A3 51 759
Stelningspunkt oC -39 ISO 3016
WGK (tysk klassning) 0 VCI självklassn.
Fyrkuletest N 300 51 350
Reichert slitage test mm2 3,2 FLP R3 *)
Avdunstningsförlust % 7,0 51 581
Oljedimindex (dioktylftalat DOP = 100) 2,0 FLP *)

*) Företagsframtagen metod

Användning

Isoplant 40 MB innehåll av EP additiv gör att den kan rekommenderas för alla operationer med verktygsmaskiner.

Isoplant rekommenderas särskilt för svarvning, fräsning, gängning och brotchning.
Kontrollera alltid de polymera materialens kompabilitet vid ett utbyte från mineralolje-baserade produkter till esteroljor.

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna