Till toppen av sidan
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin
Nav
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin

Nyheter

Läs mer om våra senaste produkter och erbjudanden.

Våra nyheter

Vacuumindunstare

Sedan många år tillbaka marknadsför MK-Produkter vakuumindunstare av fabrikat EVALED.

Veolia Water Technologies

Vakuumindunstare används primärt för att skilja vatten från flytande föroreningar eller vattenlösliga kemikalier.

Utrustningen gör det möjligt att dramatiskt reducera volymen på det avfall som skall deponeras och att återanvända det utvunna vattnet efter indunstningen.

Typiska och vanliga användningsområden för vakuumindunstare är:

  • Tryckerier: Behandling av sköljvatten som innehåller bläck, pigment och fotopolymerer.
  • Mekanisk industri: Separation av oljehaltiga förbrukade emulsioner, fosfaterings- och avfettningsbad samt trumlingsvatten.
  • Ytbeläggningsindustrier: Återvinning av metaller från sköljvatten samt uppkoncentration av avfallsvatten.
  • Fotoindustrin: Behandling av kemikalier från fotoindustrin.
  • Ytterligare uppkoncentration av flytande avfall från jonbytare och från membranfilter.

MK-Produkter avdelning miljöteknik och reningsteknik

MK-Produkters starka miljöengagemang sträcker sig från 50-talet med ultrafilteranläggningar och centrifuger till idag med indunstare från Veolia Water Technologies (www.evaled.com) i Italien.

Vår kunskap och erfarenhet är mångårig och vår koppling till svensk industri är stark, därför kan vi också säga att vi har de bästa och mest beprövade lösninarna som finns att tillgå.

Alla kunder har unika reningsbehov och med vårt kunnande och vårt nätverk av företag i branchen, kan vi ta fram och offerera rätt renings för kundens behov. Ofta kombinerar man olika befintliga tankar och rördragningar med en modern och körklar indunstare.

Veolia Water Technologies är en av de absolut största tillverkarna av indunstare och ligger alltid i framkanten med sina produkter, de tillverkar ca 50 indunstare om året och kan analysera kundens behov väl med hjälp av indunstning i lab, samt har en utmärkt mjukvara för att beräkna kostnader och utfall fällande indunstningen. Veolia Water Technologies utvecklar sina produkter kontinuerligt för att få så låg energiåtgång som möjligt och har ett färdigt sortiment indunstare för olika applikationer. Det finns modeller med värmepump-cirkulation, skrapspel eller varm/kallvatten cirkulation, för kunder som har tillgång till varm-och kallvatten från andra produktionsställen.

Veolia Water Technologies finns på alla marknader och kunder finns inom tillverkande industri, livsmedel, kemiindustri, färgindustri, träindustri och miljösanerande företag.

Indunstarna finns idag från 150 l/dygn och upp till 60 000 l/dygn som standard. Indunstare finns även inbyggda i portabla containrar för enkel och snabb installation. När det gäller tillgänligheten är Veolia Water Technologies kända för att bygga sin indunstare så att servicearbete och t.ex. stillståndstider för rengöring är minimerade.

Modellprogram:

  • PC F (heat pump med R134a) – vacuumindunstare lämpare sig väl för ex emulsioner
  • PC R (scraper) – utrustad med skrapa
  • AC F Värma och kyls med varmvatten och kallvatten från egen anläggning.

www.evaled.com

EVALED PC F

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna