Till toppen av sidan
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.
Nav
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.

Specialmaskiner och inbyggnadsmotorer

MK Produkter specialmaskiner skärande bearbetning; gängning, borrning och fräsning avancerad åtdragningsteknik med datorstyrda elektriska skruv och mutterdragare MK Produkter har sedan 50 talet arbetat nära med svensk industri gällande bearbetning och montering.

AFDVi har sedan lång tid försett produktionen i Sverige med kvalitetsverktyg och med framgång tagit fram lösningar tillsammans med våra kunder för storserie produktion i form av specialmaskiner för skärande bearbetning, så som borrning, gängning och fräsning. När det gäller kvalificerad montering, använder vi oss av styrda och anpassade skruv och mutterdragare, där även skruvautomater har integrerats. Idag samarbetar vi med de bästa i Sverige för att ta fram förslag, offerera, 3D konstruera, bygga, programmera och igångköra utrustningen över hela Sverige.

Ofta börjar processen att ta fram en specialmaskin med att vi får en” bit” i handen, som vi tar med oss till våra samarbetspartners för genomgång, utifrån den biten, kommer förutsättningslöst idén om hur maskinen skall konstrueras. Vi har erfarenheten och vet vad vi säljer därför kan vi ofta redan vid första besöket hos kunden, säga om det är lönsamt eller inte. Frågor som vi ställer är, antal detaljer per år, material, antal operationer, stycktid, toleranser, hur hög grad av automatisering samt inte minst hur mycket maskinen får kosta. För att exempelvis klara kundens krav på bearbetningstid, kan olika lösningar prövas t.ex. linjär eller rundbordsmaskiner och för att utföra själva bearbetningen behöver rätt enhet med rätt prestanda väljas ut. Maskinerna provkörs och godkänns, samt är CE märkta.

När det gäller bearbetningsenheter använder vi oss av Desoutter som är en beprövad enhet som det sålts närmare 2000 st. av i Sverige. Den finns från 0,33 kW upp till 0,75 kW och passar bra för långa serier och lättare bearbetning så som borrning, brotschning och gängning. Den finns i en rad olika utförande och kan lätt byggas efter kundens behov. Enheterna är pinolmatade och finns både som luft och el drivna. När det gäller tyngre bearbetning och större krav, så som fräsning och produktion i flerskift har vi BSI som är en tung och stabil enhet. Den finns från 0,5 kW upp till 45 kW som standard, där de tyngsta enheterna väger över 300 kg. De finns som pinolmatade med eldrift och går att få med servomatning och de tillverkar även härdade högprecionsslider. Alla våra enheter kan utrustas med flerspindliga huvuden och går att bygga om vid behov. Inbyggnadsmotorer luft och el Inbyggnadsmotorer från Desoutter finns i en rad utförande Italienska Fimec producerar våra elektriska inbyggnadsmotorer.

Montering

Vi på MK har i många år försett svensk industri med de bästa verktygen för montering och är nu stolta över att kunna erbjuda våra kunder det bästa inom kontrollerad åtdragning, nämligen George Renault, som med sin teknik ligger i absoluta framkanten, vad gäller elektriska styrda skruv- och mutterdragare. Det finns i mer än 1000 enheter i Sverige och är mycket uppskattade av fordonsindustrin och deras underleverantörer. Efterfrågan på kontrollerad åtdragning, spårbarhet samt högre teknik nivå ökar i Sverige i takt med att kraven ökar. Vi har genom ett mycket nära samarbete med CP ScanRotor (www.scanrotor.se) fått tillgång till deras starka kunnande vad gäller hårdvara, mjukvara och service.

AFD-bildGeorge Renault finns som strömstyrda och vinkelstyrda enheter, och nu även som en version ”Plug and Tigthening”. Dessa ansluts till 220 V-uttag och styrningen sitter i handtaget.

På mjukvarusidan finns övervakning och kontroll mot överordnad dator förberedd. Systemet är mycket användarvänligt.

Vi klarar idag att leverera utrustningar som kan dra med momentkontroll från under 1 Nm till över 1300 Nm.

När det gäller pneumatiska skruv- och mutterdragare så är det CP Desoutter som står för en erkänt bra industrikvalitet och har funnits på den Svenska marknaden i 80 år.

Desoutter har pneumatiska, hydraulpneumatiska samt elektriska skruvdragare.

Kolver är vårt starka kort på elskruvdragarsidan och är en mycket prisvärd produkt med hög tillförlitlighet och omtyckt bland våra kunder.

Som tillbehör till alla skruv- och mutterdragare har vi momentkontroll, skruvframmatare, avlastningsarmar, balansblock och vi gör även specialapplikationer.

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna