Till toppen av sidan
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.
Nav
Vi tillverkar och säljer verktyg och andra hjälpmedel till verkstadsindustrin.

Filterpapper

22 mars 2010

Vi har utökat vårt sortiment med filterpapper för pappersbandfilteraggregat. Nu finns även ett pappersom är 50 g/m2 utöver detidigare, 20 resp 35 g/m2.

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna