Till toppen av sidan
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin
Nav
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin

Nyheter

Läs mer om våra senaste produkter och erbjudanden.

Våra nyheter

 

Kvalitet och miljö

Vi är färdiga med en uppgradering enligt SS-EN ISO 9001: 2015 och SS-EN ISO 14001:2015 och har fått nya certifikat.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är kopplad till affärsidén.

Policyn avser alla arbetsuppgifter från första kundkontakt tills att tjänsten är utförd och fakturerad till kund. Vi skall uppfylla kunders förväntningar genom ett personligt engagemang och att ständigt förbättra vårt arbetssätt. Vi skall tillverka och marknadsföra produkter som håller länge, inte är av engångskaraktär och skall användas i industriell miljö.

 • Vårt kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och underleverantörer.
 • En långtgående delegering av allt kvalitetsarbete skall ske, såväl förebyggande som verifierande och åtgärdande.
 • Alla skall ges möjlighet att positivt bidra till företagets totalkvalitet.
 • Kunders och myndigheters dokumenterade krav, lagar och författningskrav skall vara i fokus för det dagliga kvalitetsarbetet.
 • Driva utvecklings- och utbildningsprogram som säkerställer att all personal har en kompetens för att göra rätt från början och ta aktivt kvalitetsansvar.
 • Alla rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet skall vara dokumenterat på lättförståeligt och beskrivande sätt.
 • Kvalitetspolicyn skall granskas en gång per år i samband med ledningens genomgång.

Miljöpolicy

  • Vår miljöpolicy är kopplad till affärsidén.Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan når vi genom att arbeta enligt följande:
   • Vi skall välja tillverkningsmetoder, distribution och service som skyddar miljön.
   • Vi skall löpande kontrollera, mäta och utvärdera vår miljöpåverkan för att förbättra miljöprestandan.
   • Vi skall använda det mest miljövänliga alternativet redan i vår produktutveckling.
   • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att leva upp till de krav som lagar och förordningar föreskriver.
   • Vi skall utvärdera våra leverantörer avseende deras miljöpåverkan.
   • Vi skall granska och pröva miljöpolicyn en gång per år i samband med ledningens genomgång.

Producentansvar

MK-Produkter är medlemmar i FTI och Elkretsen, och våra industrikemikalier är anmälda och avrapporteras årligen till Kemikalieinspektionen.

Exempel på hur vi arbetar med miljöfrågor

 • Vi marknadsför produkter, t.ex. bandskimmer, som ger skärvätskorna ett längre liv, och därmed minskad åtgång och miljöbelastning.
 • Vi tillhandahåller några olika förpackningsstorlekar för våra skärvätskor, så att våra kunder kan välja tillräckligt stora, eller små, kvantiteter, t.ex. större kunder kan välja IBC (som kan återanvändas) i stället för fat (som ofta går till metallskrot).
 • Vi säljer vaccumindunstare, som kan reducera destruktionsmängderna av använda skärvätskor eller tvättvatten, och ger möjligheten att återanvända vattnet i processen.
 • Våra tryckluftsmaskiner är av industrikvalitet, och har lång livslängd samt är möjliga att underhålla och reparera. Flertalet går dessutom att få i smörjfritt utförande.
 • Många av våra tryckluftsmaskiner kan utrustas med utsug, vilket ger användaren en renare arbetsmiljö.
 • Vi samordnar transporter där det är möjligt
 • Vi återanvänder om möjligt förpackningsmaterial
 • Vi har bytt ut en stor andel gamla belysningsarmaturer mot ny LED-belysning
 • Vi har bytt ut direktverkande el-uppvärmning mot luftvärmeväxlare i Täby

Våra certifikat

Nedan finns kopior av vår certifikat för kvalitet och miljö.

Personuppgiftspolicy enligt GDPR

I bifogade fil kan du läsa vår policy, hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Kundenkät

Vi är mycket tacksamma för svar på vår kundenkät. Den innehåller 10 korta frågor, och tar ca 2 minuter att göra. Fyll gärna i, och skicka den till oss: info@mk-produkter.se.

7.15 Kundenkat_MK reader

Förbättringsförslag/synpunkter från kunder

Välkommen att lämna dina förbättringsförslag eller andra synpunkter till oss.

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna