Till toppen av sidan
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin
Nav
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin

Nyheter

Läs mer om våra senaste produkter och erbjudanden.

Våra nyheter

Isohyd Hydraulolja

De viktigaste egenskaperna hos Isohyd är att:

  • Isohyd har ett utmärkt korrosionsskydd
  • Isohyd har ett fördelaktigt viskositet-temperatur-förhållande
  • Isohyd har hög tryckupptagningsförmåga och mycket bra förslitningsskydd
  • Isohyd har god luftavskiljningsförmåga och god skumförhållanden
  • Isohyd har optimal demulgeringsförmåga
  • Isohyd har god förhållanden gentemot tätningsmaterial
  • Isohyd finns i flera olika viskositeter, bl.a. 22, 46 och 68 mm2/s vid 40 oC
Egenskaper Enhet Värde Värde Värde DIN-test
Isohyd 32 Isohyd 46 Isohyd 68
Densitet vid 15 oC kg/m3 876 882 888 51 757
Viskositet vid 40 oC mm2/s 32 46 68 51 550 och 51562
Viskositet vid 100 oC mm2/s 5,3 6,7 8,5 51 550 och 51562
Viskositetsindex 96 97 94 ISO 2909
Flampunkt oC 190 210 220 ISO 2592
Neutralisationstal mgKOH/g 0,3 0,3 0,3 51 558-1
Förtvålningstal mgKOH/g 0,6 0,6 0,6 51 559
Stelningspunkt oC -24 -24 -24 ISO 3016
Oxidaska % (vikt) 0,09 0,09 0,09 EN ISO 6245
Demulgeringsför-måga vid 54oC Min 4 10 10 51 599

Användning

Isohyd används som hydrauloljaolja i bla. metalbearbetningsmaskiner.

Ladda ner

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna