Till toppen av sidan
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin
Nav
Familjeägt företag med gedigen erfarenhet inom verkstadsindustrin

Nyheter

Läs mer om våra senaste produkter och erbjudanden.

Våra nyheter

Korrosionskyddsmedel Tioplex UN

Heltäckande rostskydd

Rostskydd för rost-känsliga stålytor och detaljer. Skyddshinnan är vattenlöslig och anbringas utan annat lösningsmedel än vanligt vatten.

Tioplex UN bildar en täckande tunn skydds-hinna som kan appliceras snabbt och säkert med sprutpistol, pensel eller genom doppning. De behandlade produkterna förvaras skyddade mot kondens och vattenkontakt inomhus, alternativt kortare tid utomhus under tak.

tioplexbild

Egenskaper och fördelar

  • En miljöriktig produkt utan lösningsmedel
  • Appliceras utan större krav på utsug- och skyddsanordningar
    Borttagning/avtvättning erfordras som regel ej. Restprodukterna vid rengöring ger en högst obetydlig miljöbelastning på avfettningsbad och vid destruktion.
  • Kostnaderna i produktion minskar betydligt genom frånvaron av avdunstande lösningsmedel. Utspädningen med vatten och den tunna beläggningen ger produktionsekonomi.
  • Efterföljande bearbetning och kontroll kan ske utan föregående avtvättning
  • I vissa fall kan övermålning göras direkt på rostskyddsbehandling.

Tekniska data

Beställningsnr. 113-T2
Densitet vid 20 oC 1045 kg/m3
Viskositet vid 40 oC 550 – 850 cSt (centistokes)
pH, 4 % konc 9,0
Refraktometer index 0,9
Rekommenderad koncentration 5 – 50 % (7 – 10 % är vanligt)
Förpackningsstorlek 200-kg plåtfat, 25, 10 eller 5 kg plastdunkar

Vi har egen reparationsverkstad för handhållna tryckluftmaskiner.

Kontakta oss gärna